34/2002 Legeak, uztailaren 11koak, Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoak, 10. artikuluan dioena betez (aurrerantzean, IGZMEL), jakinarazten da https://www.diaproductolocal.eus/ webgunearen titularra DONOSTIAKO SUSTAPENA dela.

Hauek dira https://www.diaproductolocal.eus/ webgunearen titularraren identifikazio eta harremanetarako datuak:

  • Titularra: DONOSTIAKO SUSTAPENA
  • Helbidea: San Roque Kalea, 120 - 20009 Donostia
  • IFZ: A-20001681